mgr Martyna Merwa – psycholog, tel. +48 501 417 043
Absolwentka psychologii Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej. Na co dzień związana zawodowo z uczniami, ich rodzicami i nauczycielami w jednej z lubelskich szkół podstawowych. Posiada doświadczenie w pracy z nastolatkami oraz osobami dorosłymi, których dotykają różnego rodzaju kryzysy. Specjalizuje się w podejściu Skoncentrowanym Na Rozwiązaniach.
W swojej pracy skupia się na kliencie, jego potrzebach i zasobach, a także wspiera go w realizacji celów, które on sam chce osiągnąć.