bcmlekarz Barbara Chuchała-Milczarek – specjalista chorób układu oddechowego, pediatra.- tel. 600 035 499

Wykształcenie:
1995 r. – uzyskanie II stopnia specjalizacji z chorób płuc (Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Rabce)
1990 r. – uzyskanie I stopnia specjalizacji z pediatrii
1978 – 1984 – studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Lublinie
Udział w konferencjach i sympozjach naukowych.

Doświadczenie zawodowe:
od marca 2013 r. – praca w charakterze specjalisty chorób układu oddechowego i pediatry w AB Centrum Medycznym Relaksowa w Lublinie
od maja.2008 – do chwili obecnej, praca w zespole lekarza rodzinnego w NZOZ Alfa Sp. z o. o. w Lublinie (udziałowiec)
w latach 2004 – 2011, praca w zespole lekarza rodzinnego NZOZ „VITAMED”
od 1999 – do 2008 – praca w zespole lekarza rodzinnego NZOZ „PARSTER MEDICAL”
od 1990 – do 2003 – praca na stanowisku, asystenta i starszego asystenta w Oddziale Dziecięcym Szpitala w Lipsku
w latach 1987 – 1990 – praca na stanowisku młodszego asystenta w ZOZ w Lublinie
w latach 1984  – 1987 – po ukończeniu studiów staż podyplomowy (ZOZ Bychawa i Klinika Chirurgii PSK 4) i praca na stanowisku młodszego asystenta w Oddziale Dziecięcym Szpitala w Bychawie.
Lekarska praktyka prywatna od 1995 r.