lekarz Andrzej Milczarek – specjalista ginekolog ampołożnik, anestezjolog – tel. 602 589 549

Wykształcenie:
Udział w konferencjach i sympozjach naukowych.
1993 – II stopień specjalizacji z ginekologii i położnictwa
1987 –  I stopień specjalizacji z ginekologii i położnictwa
1986 –  I stopień specjalizacji z anestezjologii i intensywnej terapii ( Wojewódzki Szpital Zespolony w Lublinie)
1976 – 1982 – studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Lublinie

Doświadczenie zawodowe:

Obecnie:

W latach 2012/2013 r. w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym prywatnego szpitala Żagiel Med w Lublinie.

W latach od 1990 do 2012 r. praca w Oddziale Ginekologiczno-Połozniczym Szpitala w Lipsku (w tym wieloletnie doświadczenie na stanowisku ordynatora lub zastępcy ordynatora).

Praca w Oddziale Ginekologiczno–Położniczym Szpitala w Bychawie od ukończenia studiów do 1990. Także praca w oddziałach Ginekologii i Położnictwa oraz Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lublinie.

Dodatkowe umiejętności:

USG położnicze i ginekologiczne – Świadectwo umiejętności Polsko – Niemieckiej Szkoły Endoskopii i Ultrasonografii Położniczo – Ginekologicznej uzyskane w.2000 r. i późniejsze kursy z zakresu usg położniczego i ginekologicznego.
Długoletnie doświadczenie w pracy w poradni ginekologiczno-położniczej.
Od 1992 roku prywatna praktyka lekarska.