dr hab. n. med. Agnieszka Zwolak 
Specjalista Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologii
Adiunkt Katedry Interny z Zakładem Pielęgniarstwa Internistycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz Kliniki Endokrynologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie
Wykładowca, nauczyciel akademicki i lekarz z kilkunastoletnim doświadczeniem klinicznym, stale podnoszący swoje kwalifikacje na licznych szkoleniach, sympozjach i konferencjach o tematyce endokrynologicznej i diabetologicznej.  Główne zainteresowania kliniczne obejmują diagnostykę i leczenie chorób gruczołów wydzielania wewnętrznego i zaburzeń metabolicznych takich jak: cukrzyca, zespół metaboliczny, choroby tarczycy, nadnerczy, układu podwzgórzowo-przysadkowego, zaburzenia miesiączkowania,
diagnostyka hirsutyzmu i hiperandrogenizacji oraz problemy endokrynologiczne i diabetologiczne w ciąży.