dr n. med. Monika Lenart-Lipińska – specjalista chorób wewnętrznych, specjalista endokrynologii, specjalista diabetologii

Pracownik Kliniki Endokrynologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie oraz Uniwersytetu Medycznego.

Zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób narządów wydzielania wewnętrznego, w tym cukrzycy. W obszarze zainteresowań są m in. choroby tarczycy, nadnerczy, układu podwzgórzowo-przysadkowego, zaburzenia miesiączkowania, diagnostyka hirsutyzmu i hiperandrogenizacji, problemy endokrynologiczne i diabetologiczne w ciąży.